ÇÖZÜMLERiFiber

FİBER KARAKTERİZASYONU

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) cihazı test ettiğiniz optik fiber hattınızı zayıflama ve geri dönüş kaybı açısından karakterize ederek fiber iletişim ortamının genel durumuna ait bilgileri detayları ile gösterir. OTDR ayarlarında belirteceğiniz dalgaboyu, darbe genişliği (pulse) ve test süresi ile OTDR ışık darbeleri yollayarak iletim sağlar ve fiber hattınızın sonundan OTDR'a geri yansıyan ışıktan bilgileri toplayarak sonuçları hesaplar. Ne yazık ki OTDR'ların ölçüm yapamadığı bölgeler de vardır. Bunlara Olay ve Zayıflama Ölü bölgeleri ismi verilmiştir. OTDR sonuçlarına bakarak aşağıdaki bilgileri öğrenebilirsiniz:

1. Hat üzerinde konnektör ile bağlanmış kablolar bulunuyor mu, bulunuyor ise bu konnektör bağlantısının neden olduğu kayıp değeri.

2. Hat üzerinde ek ile birbirine eklenmiş kablolar bulunuyor mu, bulunuyor ise ek sebebi ile oluşan kayıp değeri.

3. Hat üzerinde "splitter" bulunuyor mu, bulunuyor ise kayıp belirlenen değerler içerisinde mi?

4. Hat üzerinde "macrobend" (fiber kablonun ışığı istenilen değerlerde iletemeyecek şekilde bükülmesi) bulunuyor mu?

OTDR, yukarıdaki sonuçları daha önceden belirleyeceğiniz geçme/kalma eşik değerlerine göre değerlendirerek sonuç olarak geçti veya kaldı sonucunu verir.

CD/PMD testleri ise OTDR ile ölçülemeyen dispersiyon tip değerlerini bulmaya yarar

CD (Chromatic Dispersion) ışığın farklı frekanslarda yayılan farklı renklerinin hedefe farklı zamanlarda ulaşmasından kaynaklanan dispersiyon tipidir.

PMD (Polarization Mode Dispersion) ise ışığın farklı Polarizasyon modunda yol alan bileşenlerinin ideal geometriden uzak fiber "core"un'dan geçerken uğradığı dispersiyondur.

CD/PMD kavramı ve testleri az bilinen ve derin içerik gerektiren konular olduğu için, CD/PMD nedir, nasıl ölçülür, ve cihaz kullanım eğitimini deneyimli kadromuz ile bir eğitim paketi içinde size sunuyoruz.OSA (Optical Spectrum Analyzer) test cihazı ışığın belirli bir elektromanyetik spektrum boyunca olan özelliklerini ölçmek için kullanılır.

iFiber tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek fiyat/performans olarak en uygun OTDR, CD/PMD, OSA cihazlarını sunmaktadır.